Monthly Archives: April 2012

Tìm người cùng khởi nghiệp – Phần 2

Việc khởi đầu tại một nhóm startup luôn luôn mang lại những kinh nghiệm vô cùng quý báu, những điều mà bạn trải nghiệm và học học được gần như nhanh hơn rất nhiều so với những vị trí khác, bạn sẽ được thực sự cống hiến hết mình, nếu như chưa có định hướng […]

Tìm người cùng khởi nghiệp – Phần 1

Startup (khởi nghiệp) – Chưa bao giờ Tôi lại đang khao khát và có định hướng rõ ràng như bây giờ. Những công việc trước kia Tôi đã làm, Tôi mới chỉ làm tốt và hết mình với công việc, nhưng đó cũng chính là những nền tảng vững chắc cho những dự tính của […]

Điều Tôi tâm niệm khi khởi nghiệp

Có 3 người đã ảnh hưởng và tác động tới việc hình thành nên blog toikhoinghiep.com : anh Quang (Biaki.com), Ngân Sâu (Action.vn) và Xoài (blog ninhnv.com). Đó là một buổi cafe với Ngân Sâu và anh Quang, trao đổi về việc startup, tìm kiếm nhân sự, The Founder Institute … Và quan trọng nhất đó […]