Monthly Archives: June 2012

Đừng tin cho đến khi bạn trải nghiệm

Thỉnh thoảng bạn đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, đọc một câu châm ngôn, thấy một câu trích dẫn … khiến bạn thốt lên “Ôi sao đúng thế”, chúng như là kim chỉ nam cho các vấn đề hiện tại đang gặp phải và ngay lập tức có cách giải quyết cho những […]

Khảo sát Nhu cầu kết nối bạn bè (cập nhật kết quả 20/6)

Hiện tại, mình đang nghiên cứu thị trường về sản phẩm mà bên mình đang làm. Với sản phẩm này, mình cần một số lượng ý kiến khá lớn để có thể có con số sát với tình hình thực tế với mong muốn đáp ứng đúng được nhu cầu của thị trường. Nên mong […]