Category công việc

Khảo sát Nhu cầu kết nối bạn bè (cập nhật kết quả 20/6)

Hiện tại, mình đang nghiên cứu thị trường về sản phẩm mà bên mình đang làm. Với sản phẩm này, mình cần một số lượng ý kiến khá lớn để có thể có con số sát với tình hình thực tế với mong muốn đáp ứng đúng được nhu cầu của thị trường. Nên mong […]