Category cuộc sống

Đừng tin cho đến khi bạn trải nghiệm

Thỉnh thoảng bạn đọc một cuốn sách, xem một bộ phim, đọc một câu châm ngôn, thấy một câu trích dẫn … khiến bạn thốt lên “Ôi sao đúng thế”, chúng như là kim chỉ nam cho các vấn đề hiện tại đang gặp phải và ngay lập tức có cách giải quyết cho những […]